Земјоделците да ги окрупнуваат земјоделските парцели и да бидат конкурентни

09.11.2017 | 18:35
Прочитано: 3250

Расцепканоста на земјишните парцели е проблем за македонскито аграр за да биде конкурентен на европсктие пазари. Земјоделците имаа ограничен обем на производство со зголемени транспортнии произвдоствени трошоци. Затоа треба да се размислува на окрупнување на земјишните парцели кажа министерот за земјоделство.

Земјоделците ја поздравуваат идејата за окрупнување, но се песимисти дека тоа може да се реализира на терен заради разнишаната доверба меѓу земјоделците за што бараат подршка од надлежните.

Само со големи земјоделски парцели македонскиот аграр ќе биде конкурентен. Доколку се одлучат инволвираните ке добијат подршка во делот на инфраструктурата и наводнвуањето на празелите.

Земјоделците од југоистокот денеска се информираа за принципите и постапкитена окрупнување на земјоделското земјиште. Вонаредниот период ке се мапиираат области за окрупнување на земјиштето и интересот на земјоделците процес кој е на доброволна база.


Ване Трајков
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.