Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми

„Викенд на дијалог-новинари против предрасудите“: Македонско-бугарските одн...


Новинарот на „360 степени“ Зоран Јовановски – за најдобра новинарска сторија, ф...


„Нови техники на снимање, етика и професионално однесување во работата на снимателите&ldquo...


Новинарите не треба и не смеат да бидат напаѓани поради нивната професија. Правосудните органи мо...


Здружението на новинарите на Македонија и Советот за етика во медиумите на Македонија во соработк...


Новинарите се суштински дел од темелите на секое демократско општество и тие честопати се соочува...


Здружението на новинарите на Македонија, Советот за етика во медиумите на Македонија, Самостојнио...


Медиумското образование е исклучително важно, имајќи предвид дека медиумите и информативната писм...


Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукаци...


Авторитарните режими во текот на минатата година употребувале нови тактики за борба против нивнит...