Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми

Доделени наградите „Жан Моне“


„Нови техники на снимање, етика и професионално однесување во работата на снимателите&ldquo...


Новинарите не треба и не смеат да бидат напаѓани поради нивната професија. Правосудните органи мо...


Здружението на новинарите на Македонија и Советот за етика во медиумите на Македонија во соработк...


Новинарите се суштински дел од темелите на секое демократско општество и тие честопати се соочува...


Здружението на новинарите на Македонија, Советот за етика во медиумите на Македонија, Самостојнио...


Медиумското образование е исклучително важно, имајќи предвид дека медиумите и информативната писм...


Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукаци...


Авторитарните режими во текот на минатата година употребувале нови тактики за борба против нивнит...


Сите новинари кои имаат конфликт на интереси и имаат други ангажмани во рамки на владата или оста...