Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми

ЗНМ: Правосудните органи да ги процесираат нападите врз новинарите во најбр...


Здружението на новинарите на Македонија и Советот за етика во медиумите на Македонија во соработк...


Новинарите се суштински дел од темелите на секое демократско општество и тие честопати се соочува...


Здружението на новинарите на Македонија, Советот за етика во медиумите на Македонија, Самостојнио...


Медиумското образование е исклучително важно, имајќи предвид дека медиумите и информативната писм...


Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукаци...


Авторитарните режими во текот на минатата година употребувале нови тактики за борба против нивнит...


Сите новинари кои имаат конфликт на интереси и имаат други ангажмани во рамки на владата или оста...


Јавното обвинителство да го повлече обвинението против новинарот Томислав Кежаровски ,бараат од З...


Иако состојбата со слободата на медиумите се подобрува, сепак клучните ...