ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:15

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:00

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

11:00

Нема љутиш

забавна програма

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Најдобриот работник

забавна емисија

13:10

Астрорум

забавна емисија, реприза

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:55

Мастраф муабет

забавна емисија, реприза

16:00

Вести

16:10

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

17:00

Дневник 17

17:45

Женски рај

сериски филм

18:15

Женски рај

сериски филм

19:00

Трилинг

дебатна емисија, реприза

20:00

Дневник 20

20:45

Милијарди

сериски филм, реприза

22:00

Дневник 22

22:30

Милијарди

сериски филм

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

8:25

Топ шоп

9:45

25 минути

магазин, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Готвиме со Маја

забавна програма

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:15

Женски рај

сериски филм

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:25

Дневник 20

20:45

Милијарди

сериски филмм

22:00

Дневник 22

22:30

Патот до успехот

забавна емисија

23:15

Скорпион

сериски филм

7:00

Забавна музика

8:00

Во тек

контактна програма, реприза

9:00

Топ шоп

9:30

Очи в очи

контактна програма, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Готвиме со Маја

забавна програма

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:15

Женски рај

сериски филм

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Милијарди

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм

7:00

Забавна музика

8:00

Во тек

контактна програма, реприза

9:00

Топ шоп

9:00

Очи в очи

контактна програма, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Во тек

контактна програма во живо

15:30

Стоперка

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:20

Женски рај

сериски филм

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Милијарди

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпион

сериски филм

7:00

Забавна музика

8:00

Во тек

контактна програма, реприза

9:00

Топ шоп

9:30

Очи в очи

контактна програма, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

15:30

Стоперка

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:15

Женски рај

сериски филм

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Милијарди

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Скорпионј

сериски филм

7:00

Забавна музика

8:00

Во тек

контактна програма, реприза

9:00

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна емисија, реприза

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:20

Топ шоп

12:40

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:20

Топ шоп

14:40

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

15:30

Стоперка

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Стоперка

квиз

18:15

Трилинг

политички магазин

19:30

Готвиме со Маја

кулинарско шоу

20:00

Дневник 20

20:45

Милијарди

сериски филм

22:00

Дневник 22