ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

детски фестивал

9:30

Топ шоп

9:50

Свекичката Оги

цртана серија

10:00

Моето дете

детска емисија

10:30

Нема љутиш

хумористична серија

11:00

Откриени тајни

забавна емисија

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Документарна емисија

13:00

Автоплус

емисија за автомобилизам

13:40

Радио Слободна Европа

14:00

Вести

14:10

Топ Шоп

14:30

Прашање на чест

сериски филм, реприза

15:15

Прашање на чест

сериски филм, реприза

16:00

Вести

16:15

Вип на еден ден

забавна емисија, реприза

17:00

Дневник 17

17:45

Фан Пит

забавна емисија

18:30

Мамини синови

хумористична серија, реприза

19:15

Астрорум

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Б со точка

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:45

Фактор магазин

реприза

7:00

Народна музика

7:30

Забавна музика

8:00

Македонија денес

контактна емисија во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:30

Столици

квиз, репиза

16:00

Очи в очи

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Патот до успехот

забавна емисија

19:30

Светот на дланка

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

контактна емисија во живо

22:45

Патот до успехот

забавна емисија, реприза

7:00

Народна музика

8:00

Македонија Денес

контктна емисија во живо

9:30

Топ Шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор Здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Прашање на чест

сериски филм

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

20:45

24 Отворено

дебатна емисија во живо

22:00

На терапија

сериски филм

22:40

Дневник 22

23:15

Афера

сериски филм

7:00

Народна музика

7:30

Очи в очи

контактна емисија во живо

8:00

Македонија денес

контака емисија во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во Тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:30

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Прашање на чест

сериски филм

19:20

Вип за еден ден

забвна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

На терапија

сериски филм

22:40

Дневник 22

23:15

Б со точка

забавна емисија, реприза

7:00

Народна музика

7:30

Очи в очи

контактна емисија во живо

8:00

Македонија денес

контактна емисија живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Прашање на чест

сериски филм

19:20

Фактор 24

магазин, реприза

20:00

Дневник 20

20:35

Спортски вести

20:45

24 анализа

дебатна емисиј во живо

22:00

На терапија

сериски филм

22:40

Дневник 22

23:15

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Народна музика

7:30

Очи в очи

контактна емисија реприза

8:00

Македонија Денес

контактна емисија во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ Шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Прашање на чест

сериски филм

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

На терапија

сериски филм

22:40

Дневник 22

23:15

Реј Донован

сериски филм