ТВ Програма

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

забвна емисија

18:00

Столици

квиз

18:30

Документарна програма

19:00

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

Коментар

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Флексија

забавна емисија

23:20

Афера

сериски филм

7:00

Македонија Денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:00

Трилинг

политичка емисија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна програма

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

Три вечавки се премногу

игран филм

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм

7:00

Народна музика

8:30

Мозаик

забавна емисија

10:00

Топ шоп

10:20

Нема љутиш

10:50

Откриени тајни

забавна емисија

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Екобланс

13:00

Фан пит

забавна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

16:00

Вести

16:15

Светот на дланка

документарна програма

17:00

Дневник 17

18:00

Ај не замарај

хумористична серија, реприза

19:00

Патот до успехот

реприза

20:00

Формула 1

квалификации

22:00

Дневник 22

22:45

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Народна музика

8:30

Откриени тајни

забавна емисија

9:00

Нема љутиш

забавна емисија

10:00

Мозаик

Забавна емисија

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Моето дете

забавна емисија, реприза

13:00

Автоплус

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Радио Слободна Европа

14:45

Живот со стил

забавна емисија, реприза

16:00

Вести

16:00

Вести

16:15

Светот на дланка

документарна програма

17:00

Дневник 17

18:00

Фан Пит

забавна емисија

18:30

Светот на дланка

документарна програма

19:00

Трилинг

дебатна емисија, реприза

20:00

Формула 1

трки, пренос

22:00

Дневник 22

22:45

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:15

Топ шоп

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Патот до успехот

забавна емисија

19:30

Светот на дланка

документарна програма

20:00

Дневник 20

20:45

24 Тренд анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:00

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

20:45

24 Отворено

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм