Очи в очи - 26.10.2017

Тема: Иванов: ЕУ да предложи датум за почеток на преговорите за членство

See video

Емисии

20.04.2018 - 14:33
Избор на тема од цела недела
20.04.2018 - 14:30
Избор на тема од цела недела
20.04.2018 - 12:22
Гостин: Др. Александар Митов
20.04.2018 - 12:21
Гости: IB Production, Андреј прави влогови и Иван Ајнштајн