Македонија денес - Употреба на Тенториум производот кај женската популација

Гости: Др. Боне Стеваноски - психијатар и др. Анкица Росоклија, доктор по медицински науки, специјалист по медицинска биохемија, магистер по медицинска биохемија

See video

Емисии

09.07.2018 - 18:48
Ринопластика Гостин: проф. д-р Јане Нетковски, оториноларинголог
09.07.2018 - 11:14
Гостин: Александра Црвенпанова - дипл. инж. по биохемија
09.07.2018 - 10:38
Гости: Сафија Селими, Сречко Ѓорѓиевски и Лаки Андов
09.07.2018 - 10:37
Гости: м-р Душко Ѓорѓиев - претседател на здружението Нефрон, Гоце Арсов и Сашко Петров