Македонија денес - Едиција на атласи од Просветно дело

Гостинка: Марија Богоевска - Просветно дело

See video

Емисии

23.04.2018 - 12:03
Теми: 1-СДСМ нуди три опции за помали патни трошоци на пратениците 2-Многу храна на отпад , а многу гладни семејства - До кога ќе ја фрлама храната?
23.04.2018 - 10:49
Гостин: Анета Манасиева - физиотерапевт
23.04.2018 - 09:52
Гостин: Боби Павловски - пејач
23.04.2018 - 09:27
Гостин: Сашко Дрвошански - нутриционист