ЕПИ: Потребни се образовни политики кои зацврстуваат разлики

25.03.2016 | 15:52
Прочитано: 1256
Спроведувањето на интегрирано образование во земјава, факторите кои влијаат или го оневозможуваат неговото спроведување, како и моменталната состојба во оваа сфера беа дел од темите на дебатата организирана од Институтот за европски политики. Според Малинка Ристовска не може да има  интеграција во едно оппштество доколку образованието не се постави како столб. 
 
Интрегрираното образование само по себе не значи да се спојуваат две единки, туку нивната зближување треба да биде преку заеднички проекти. Проектот кој беше предложен од пред неколку години, за задолжително учење македонски а јазиците на другите етникуми само факултативно се смета како еден вид наметнување. 
 
На дебатата беше заклучено дека предлозите нудат можности за двостепено дејствување врз интегрираното образование, создавање услови за инсклузивно образование, засновано на самоорганизирање и поттикнување на свеста за надминување на етничките поделби. 

Светлана Унковска
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.