Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

Квалитетот на угостителските објекти


Гостин: д-р Дијана Попеска - спец. по анестезија и интензивно лекување


Подготви: Слободанка Илиевска


Две години по доаѓањето на Илинденска – датумот за преговори како вовед во нова политичка к...


Гости: Билјана Еверет - ген. сек. на ВФМ

Мартин Јовановски - параглајдерист

Борја...


Ракавицата е фрлена – дали „султан“ партиите ќе прифатат радикална промена во и...