Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

Слободна тема


Гостин: доц. д-р Игор Николов-сци. нефролог.


Гостин: научен соработник д-р Виктор Исјановски, сци. по социјална психијатрија


Гостин: проф. д-р Витомир Мицев, спец. невропсихијатар


Гостин: доктор на науки, Силвана Филипова, дипл. логопед