Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

Ударни вести

Операции на срце


Гостин: д-р Татјана Гуржанова, спец. гинеколог


Гостин: проф. д-р Весна Димовска Јорданова, спец. офталмолог


Гости: Кнегиња Рихтер Соколовска, спец. психијатар

д-р Стојан Бајрактаров, спец. психијатар


Гостин: Д-р Владимир Аврамоски, ссци. гастроентерохепатолог


Гостин: доц. д-р Игор Николов, ссци. интернист

Искажаните ставови се лични на докторот ,а не на клиниката каде што работи


Гостин: Емилија Продановска, фармацевт


Гостин: д-р Маре Серафимовска-стоматолог