Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

Ударни вести

Употреба на лекови за смирување


Проф. д-р Гордана Ристовска, Институт за јавно здравје.


Гости: доц. д-р Владимир Рендевски, спец. неврохирург и докторант м-р Борис Алексовски, молекуларен биолог


Гостин: насловен доцент д-р Галина Северова, спец, нефролог


Гостин: д-р Валентина Крстеска-раководител на Липо диет центар во Скопје


Гостин: д-р Владимир Трајковски-спец. гинеколог акушер и ИВФ специјалист


Гостин: Нермин Теловска, магистер по логопедија


Гостин: проф. д-р. Елизабета Ѓоргиевска, спец. по детска и превентивна стоматологија