Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

Ударни вести

Современа терапија во ревматологија


Гостин: науч. сор. д-р Андреја Гавриловски-трауматолог


Гостин: проф. д-р Оливер Каранфилски, спец. хематолог


Гостин: д-р Наташа Теовска Митревска, спец. дерматолог


Гостин: доц, д-р Снежана Ивиќ Колевска, спец. микробиолог


Гостин: доц. д-р Мери Киријас, спец. по клиничка генетика