02.11.2012 - 15:56
Непазарен и неекономски е потегот на Владата со кој општините и Јавното сообраќајно претпријатие Скопје минатата недела добија нафта од државните...
02.11.2012 - 15:18
Ќе се либерализира платниот промет. Финансии со интервенција во постојниот закон ќе овозможи да се врши плаќање на услугите преку мобилен телефон и...
02.11.2012 - 15:06
Без позначајни поместување во однос на годинeшните буџетски позиции, со амин од сите министерства владата e во финална пресметка na буџетот во 2013...
02.11.2012 - 14:57
Се зголемува бројот на градежни договори во странство, но се уште ниско е нивото на извршената работа.   Според податоците на државниот завод за...
02.11.2012 - 13:16
Со сериозен, системски план и пакет-мерки Владата ќе ја засили поддршката за развој на бањскиот туризам. Донесување нов закон и измена на постоечките...
02.11.2012 - 11:24
„Даночно цунами“ ќе ги погоди во 2013 година работниците, пензионерите, вршителите на слободни професии и претпријатијата во Грција, предупреди...
02.11.2012 - 09:31
Собранието на Рeпублика Македонија  не прифати интерпелација на претседателот на Регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, што ја...
01.11.2012 - 19:31