Водич за даночните обврзници
Foto

Водич за даночните обврзници

 

Даночните обврзници кои во претходната календарска година оствариле вкупен оданочлив промет од вршење на стопанска дејност повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност најдоцна до 15 јануари 2019 година.

Во истиот рок, даночните обврзници кои оствариле промет понизок од 1.000.000 денари може доброволно да се регистрираат за целите на данокот на додадена вредност со поднесување на Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност. Министерот за финансии Драган Тевдоски денеска го промовираше „ Водичот за подобро информирање на физичките лица за данокот на додадена вредност“ - а за кој потенцираше дека сите оние кои се даночни обврзници потребно е да го прегледааат овој водич. 

0 Коментари

Остави коментари