Различни светови

Во денешна Грција, додека социоекономските превирања ја уништуваат Јужна Европа, се одвиваат три различни приказни, и секоја претставува приказна на една поинаква генерација на млади кои се вљубуваат во странци, за нада на крајот трите приказни да се спојат во една.