Проект за донесување на Стандарди за акредитација на породолиштата
Foto

Проект за донесување на Стандарди за акредитација на породолиштата

Гости: Анте Попоски, директор на агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи на Р. Македонија и др. Тарик Махмуд

0 Коментари

Остави коментари