Остана ли некој од роднините и сватовите на владините функционери кој не е вработен на државни јасли?
Foto

Остана ли некој од роднините и сватовите на владините функционери кој не е вработен на државни јасли?

0 Коментари

Остави коментари