Нема подеднакво подобрување околу соодветна и правична застапеност на помалите заедници во сите јавни сектори
Foto

Нема подеднакво подобрување околу соодветна и правична застапеност на помалите заедници во сите јавни сектори

Нема подеднакво подобрување околу соодветна и правична застапеност на помалите заедници во сите јавни сектори во 2020 година. во државните органи како што е собрание, Народен правобранител, влада, министерства и единиците на локална самоуправа состојбата е значително подобрена, но во јавните претпријатија, обвинителствата и судовите има застој во спроведувањето на ова начело, констатира Народниот правобранител

0 Коментари

Остави коментари