НАСИЛСВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ Е РАСПРОСТРАНЕТО ШИРУМ НИЗ ДРЖАВАТА
Foto

НАСИЛСВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ Е РАСПРОСТРАНЕТО ШИРУМ НИЗ ДРЖАВАТА

Само 2 проценти од жените коишто се соочиле со насисилтво од својот партнер го пријавиле во полиција, а речиси половина од сите жени кои биле анакетирани веруваат дека домашното насислтво е приватно прашање кое треба да се реши во семејството. Ова се дел од резултатите на исртажувањата спроведено на ОБСЕ, а се однсува за насислтвото на жените во државата. Анализите покажуваат дека поради срам, финсиските причини, недостатокот на информации и недоврбата во инситуциите, жените не го пријавуваат насилството.

Анализите покажуваат и дека постои едно малцинство на жени коишто сметаат дека треба да се одржи традиционалната перспектива на улогата на жената во општеството и семејството.

Минирање на сите форми на насилство врз жената и системско унапредување на родовата еднаквост е приоритет на Владата, истакна премиерот Зоран Заев. Тој посочи дека треба да се даде можност за поголемо вклучување на жените во сите аспекти на живеењето и дека тој лично е повеќератно задоволен кога работи со жените од владиниот кабинет затоа што се исполнителни во нивното работење.

0 Коментари

Остави коментари