Меѓународен фестивал „Езерски бисери“ 2019
Foto

Меѓународен фестивал „Езерски бисери“ 2019

Гости: проф. д-р Ана Гацева - уметнички директор на „Езерски бисери“

Панда Зографска - претседател на Фондација „Томислав Зографски“

Маријан Катароски - директор на „Езерски бисери“

0 Коментари

Остави коментари