Кој има интерес од недонесувањето на новите правила за застарување на долговите?
Foto

Кој има интерес од недонесувањето на новите правила за застарување на долговите?

Од долгови никогаш доста, коронавирус кризата само ги компликува и онака мачните односи помеѓу должниците и извршителите. Тарифите за извршување се намалија, а долговите и понатаму растат. Дали еднократната помош на Владата преку законот за отпис на камати и репрограмирање на долговите ги реши должничките проблеми на граѓаните? Дали фирмите и државата како должници се во привелегирана состојба од извршителите. Каде заглавија измените на законот за облигациони односи? Кој има интерес од недонесувањето на новите правила за застарување на долговите? Доверителите, извршителите или државата?

Дебатираа, Ана Глигорова од иницијативата „Стоп на грабежот“, Самка ибраимовски од ПЦЕР и извршителот Гордан Станковиќ

0 Коментари

Остави коментари