Гостување на проф. д-р Соња Стојменска - Елзесер - претседателка на Друштвото на писатели на Македонија (ДПМ)
Foto

Гостување на проф. д-р Соња Стојменска - Елзесер - претседателка на Друштвото на писатели на Македонија (ДПМ)

Рубрика „Разговори за Конески“ – Конески - културна икона

0 Коментари

Остави коментари