Дебата: Финансиското работење на државните претпријатија под лупа
Foto

Дебата: Финансиското работење на државните претпријатија под лупа

Дебата на тема „Финансиското работење на државните претпријатија под лупа“ ќе се одржи денеска во Скопје, во организација на Центарот за граѓански организации.

На дебатата ќе се претстават и ќе се дискутира за наодите од изготвената финансиска анализа на работењето на 30 најголеми претпријатија. Станува збор за претпријатија, основани од државата и од единиците на локалната самоуправа, чиишто вкупни приходи во 2018 година изнесувале 45 милијарди денари, односно 737 милиони евра и во кои на крајот од минатата година работеле вкупно 22.864 работници.

Анализата ги детектира состојбата и успешноста во работењето на сите 30 претпријатија заедно и за секое од нив поединечно за периодот 2015 – 2018 година. Ова е прва ваква анализа којашто на едно место ги сумира информациите за финаниското работење на претпријатија.

 

На дебатата ќе се говори и за мерките што ќе се преземат во насока на зголемување на антикорупциските напори во државните претпријатијата.

0 Коментари

Остави коментари