Балкански сојуз - добра идеја или лоша мамка?
Foto

Балкански сојуз - добра идеја или лоша мамка?

Какави искуства и опасности крие фрнацуското вето и алтернативните решенија за Македонија. Трилинг со Дорис Пак, Стојан Андов, Мерсил Билали. Тв колумна на профосорот Кирил Барбареев од УГД - нашите деца европска генерација или изгубени во македонскиот систем.

0 Коментари

Остави коментари