24 Анализа 20-01-2015

Тема: Стратегија за развој на енергетиката за периодот до 2035 година | Гости: Александар Дединец и Антон Чаушевски

Емисии

09.07.2018 - 10:38
Гости: Сафија Селими, Сречко Ѓорѓиевски и Лаки Андов
09.07.2018 - 10:37
Гости: м-р Душко Ѓорѓиев - претседател на здружението Нефрон, Гоце Арсов и Сашко Петров
08.07.2018 - 13:33
07.07.2018 - 01:42
Тема: Патување во бременост. Гостин: д-р Татјана Гуржанова-спец. гинеколог акупер и ИВФ специјалист.