24 Анализа 20-01-2015

Тема: Стратегија за развој на енергетиката за периодот до 2035 година | Гости: Александар Дединец и Антон Чаушевски

Емисии

24.04.2018 - 15:14
Тема 1: Производство на кожа и мебел се најниско платени професии во Македонија - колку се вреднува работникот? Тема 2: Дали државата треба да биде најголем спонзор на партиите?
24.04.2018 - 13:20
Гостинка: Др. Марина Поп Лазарова
24.04.2018 - 13:16
Гостин: Стефан Марковски
24.04.2018 - 13:15
Гостин: Pertti Ikonen - Амбасадор на Р. Финска во Белград